▌    رویدادهای تازه

رویداد ها همایش ها

گزارشی ویدیویی همایش برآیند: چشم انداز سرمایه گذاری در صنعت ساختمان‌های لوکس و سرویس محور

چشم انداز سرمایه گذاری در صنعت ساختمان‌های لوکس و سرویس محور با همت مجموعه رویداد و حمایت شرکت رویا طرح داخلی در شهر مشهد برگزار شد. در این مطلب می توانید گزارش ویدیویی این رویداد را مشاهده کنید. آگاهی رسانی در خصوص سرمایه گذاری در بازار مسکن در شرایط تحریم...

مشاهده رویدادهای بیشتر