راه های ارتباطی با هیئت مدیره شرکت رویا طرح داخلی

نام و نام خانوادگیسمت   داخلی  پشتیبان داخلی پشتیبان 
جناب آقای علی نیکزاد مدیر عامل 402 خانم نمازی 401
جناب آقای علی تمیزکار رئیس هئیت مدیره و مدیر اجرایی 402  خانم نمازی 401
جناب آقای محمدرضا نیکزاد عضو هیئت مدیره 402  خانم نمازی 401
جناب آقای محمدجواد نیکزاد مدیر فروش و عضو هیئت مدیره 410خانم شانجانی 450

در صورت نیاز با شماره 22610001-021 تماس حاصل فرمایید.