پروژه مسکونی انجام شده از متریال کاغذدیواری و پارکت چوبی – گروه طراحی داریان

فیلمی از بخش‌های مختلف پروژه مسکونی شرکت رویا طرح داخلی که در آن از متریال کاغذدیواری و پارکت چوبی استفاده شده است.

رویا طرح داخلی در شبکه های اجتماعی