همکاری شرکت رویا طرح داخلی با شرکت OETI اتریش

همکاری شرکت رویا طرح داخلی با موسسه oeti  موسسه اکولوژی، فناوری و نوآوری. این همکاری برای تست محصولات از نظر سایش, تعیین خواص ضد لغزش، تست موکت، تست تغییر شکل، ارزیابی بصری موکت تایل، واکنش کفپوش دربرابر آتش و ... شکل گرفت.

رویا طرح داخلی در شبکه های اجتماعی