نظر دکتر مفاخر درباره نمایشگاه Surface Show 2021

سخنان دکتر مفاخر معمار و استاد دانشگاه درباره رویداد Surface Show 2021.

رویا طرح داخلی در شبکه های اجتماعی