راه اندازی صدای مشتری شرکت رویا طرح داخلی به صورت رسمی

از این پس مشتریان، عاملین و نمایندگان می‌توانند نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را در صدای مشتری با شرکت در میان بگذارند.

رویا طرح داخلی در شبکه های اجتماعی