داستان شکوفه بادام در نقاشی‌های ونگوگ چیست؟

زندگی ونگوگ پر از اتفاقات جدید و شروع ‌های تازه بود.اتفاقاتی که موجب تغییر نگاه او به زندگی می‌شد و این تغییر به ایده‌هایی جدید برای زندگی بهتر می‌انجامید. ونگوگ با تولد برادر زاده‌اش زندگی جدیدی را تجربه کرد. یک زندگی زیبا که به نظرش شایسته جشن گرفتن بود .طرح شکوفه  بادام ...

رویا طرح داخلی در شبکه های اجتماعی