افتتاحیه برج آرمیتاژ گلشن در مشهد

سخنان جناب آقای علی تمیزکار مدیر محترم شرکت رویا طرح داخلی در مراسم افتتاحیه برج آرمیتاژ گلشن در مشهد.

رویا طرح داخلی در شبکه های اجتماعی