اختتامیه نمایشگاه Surface Center Mashhad

برنامه اختتامیه نمایشگاه Roya Surface Center Mashhad   با اجرای موسقی زنده در برج آرمیتاژ. این برنامه با سخنرانی جناب آقای بهنود الله وردی مشاور ارشد برندینگ و در انتها بازدید از شعبه مشهد به اتمام رسید.

رویا طرح داخلی در شبکه های اجتماعی