آشنایی با روند تولید کفپوش نساجی کاینتکس

افزایش ضایعات پلاستیکی باعث افزایش آلودگی اقیانوس‌ها و درخطر افتادن زندگی آبزیان شده است. کفپوش کاینتکس یکی از محصولات سبز به حساب می‌آید. 45 درصد ازاین کفپوش از محتوای بازیافتی تولید شده است به طوریکه هر تایل از این کفپوش معادل 27 بطری خالی آب معدنی می‌باشد. ید آآ‌آH

رویا طرح داخلی در شبکه های اجتماعی