کفپوش ARF WOOD PREMIERE 1603

مشخصات محصول

ابعاد: 5 * 225 * 1532 میلی متر
ضخامت : 5 میلی متر
نمای سطح : 1 استریپ
محتوی هر بسته : 9 تایل (با 9 فِیس متفاوت)

طرح های کاتالوگ: 4266-wood-premiere
  • کفپوش arf طرح بتن

نمایش تمام کدهای: ARF