پوستر کاغذ دیواری Grande Corniche

مشخصات کاتالوگ

شاخه های به هم تنيده رنگارنگ و نيزارهای زيبا با تركيبی از گل ها، الهام بخش از پوستر كاغذ ديواری Grande Corniche هستند. نسيم خنكی كه از ميان برگ ها و شاخه های جنگل Grande Corniche عبور می كند تداعی كننده آرامشی است كه موسيقی دلنشين زنده بودن را می نوازد.

ویژگی ها

  • پوستر کاغذدیواری قابل شستشو
  • قابل جدا شدن از دیوار خشک
  • ثبات رنگ عالی در برابر نور خورشید
  • ساخت کشور ایتالیا


نمایش تمام کدهای: پوستر