موکت تایل Coevolusion

ویژگی ها

  • مناسب مکان های پر تردد (Heavy)
  • آنتی استاتیک
  • استاندارد حریق ASTM E648 Class 1
  • عدم تولید دود خفه کننده
  • دوستدار محیط زیست

روش نصب

   
 در چند جهت در یک جهت
   
 یک چهارم چرخش    نیمه آجری


نمایش تمام کدهای: موکت تایل