کاینتکس(Kinetex) چیست؟ یک کفپوش کامپوزیت نساجی پیشرفته است که هم مشخصات اصلی یک کفپوش نرم پرز بلند را دارد و هم کارایی و مشخصات یک کفپوش سخت از نظر دوام و طول مفید عمر و کیفیت را دارا می باشد.
یک کفپوش منحص85; بفرد که به جای کفپوش های سطوح سخت پیشنهاد می گردد.

رویا طرح داخلی در شبکه های اجتماعی