قرار بود نوزدهمین سالروز تاسیس شرکت رویا طرح داخلی را باشکوه تر و بزرگتر برگزار کنیم. اما متاسفانه با شیوع مجدد کرونای امیکرون مجبور شدیم در حد مدیران شرکت، دور هم جمع شویم و تولدی کوچک برای رویا عزیزمان بگیریم.
امید که سال آینده با اتمام کرونا و برگشت به روزهای عادی، بتوانیم بیستمین سالگرد تاسیس شرکت رویا طرح داخلی را باشکوه و با حضور همکاران قدیم، دور هم جمع شویم.
رویا تولدت مبارک.

رویا طرح داخلی در شبکه های اجتماعی