این نشست با حضور نمایندگان استان‌ها پس از پخش قرآن و سرود ملی، با سخنرانی جناب آقای تمیزکار رئیس هیات مدیره شرکت رویا آغاز شد و ایشان به سیاست های شرکت در ادامه سال 97 و در شرایط بحرانی اخیر اشاره نمودند و آرزو کردند که با تلاش دسته جمعی و پشتکار کل گروه انشالله بدون هیچ مشکلی این روزها را پشت سر خواهیم گذاشت. در میان صحبت های ایشان نمایندگان سوالاتی را مطرح فرمودند که در رابطه با آنها نیز توضیحاتی داده شد.

در ادامه آقای دکتر مهنام مدیر ارتباط با مشتری شرکت رویا طرح داخلی مطالبی را در رابطه با اهمیت مشتری در درجه اول برای شرکت رویا و در مراحل بعدی عنوان نمودند.
پس از آن خانم حسین زاده مدیر بازاریابی شرکت رویا در رابطه با سیاستهای حمایتی از شبکه توزیع و معرفی سایت شرکت رویا طرح داخلی بحث کردند و آقای محمدجواد نیکزاد مدیر فروش پروژه هم محصولات جدید شرکت را معرفی نمودند.
پس از ناهار و استراحت ادامه جلسه همفکری در شوروم شرکت رویا طرح داخلی برگزار گردید و آقای تمیزکار و سرپرستان فروش نمایندگی آقایان تاجیک و باژدار شنونده مسائل و مشکلات نمایندگان محترم بودند.
امید است این نشست ها، حل کننده مسائل و مشکلات احتمالی پیش روی همه همکاران در سراسر ایران باشد.

رویا طرح داخلی در شبکه های اجتماعی