این جلسه با حضور جمعی از نمایندگان با سخنرانی جناب آقای تمیزکار رئیس هیات مدیره شرکت رویا آغاز شد و ایشان به سیاست های شرکت در ادامه سال 97 و در شرایط بحرانی اخیر اشاره نمودند و آرزو کردند که با تلاش دسته جمعی و پشتکار کل گروه انشالله بدون هیچ مشکلی این روزها را پشت سر خواهیم گذاشت.

در ادامه آقای دکتر هویت طلب مطالبی را در رابطه با شرایط فعلی و نحوه برخورد ما عنوان نمودند.

پس از آن خانم حسین زاده مدیر بازاریابی شرکت رویا در رابطه با سیاستهای حمایتی از شبکه توزیع بحث کردند و آقای محمدجواد نیکزاد مدیر فروش پروژه هم محصولات جدید شرکت را معرفی نمودند.

پس از ناهار و استراحت ادامه جلسه همفکری در شوروم شرکت رویا طرح داخلی برگزار گردید و آقای تمیزکار و سرپرستان فروش نمایندگی آقایان تاجیک و باژدار شنونده مسائل و مشکلات نمایندگان محترم بودند.

نشست گروه بعدی از شبکه توزیع در آینده نزدیک برگزار می گردد.

مشاهده گالری فیلم اخبار رویا طرح داخلی

رویا طرح داخلی در شبکه های اجتماعی