سالن کنفرانس مجموعه‌ی فرهنگی تاریخی کاخ نیاوران، میزبان معماران گرامی در مرحله‌ی دوم داوری جایزه‌ی ساختمان سال ایران (دفاع از اثر در برابر داوران) بود.
تصاویری از داوران و تیم اجرائی هنرمعماری، مستقر در کاخ نیاوران جهت برگزاری مرحله‌ی دوم داوری – روزهای 20 و 21 فروردین 97

جایزه‌ی ساختمان سال ایران
با حمایت انحصاری شرکت رویا طرح داخلی

مشاور و تأمین کننده‌ی پوشش‌های دیوار و کف

رویا طرح داخلی در شبکه های اجتماعی