کلیه پرسنل شرکت رویا و شعبات آن در روز 27 فروردین طی جلسه ای کنار هم جمع شدند.

در ابتدای مراسم، از زحمات سال گذشته همگی همکاران تشکر شد و گزیده ای از رویدادهای سال 1397 به نمایش گذاشته شد.

در بخش دوم هر کدام از بخش ها خاطره ای شیرین و دلچسب از فعالیتهای خود را در طی سال 97 مطرح کردند و در پایان این بخش سوگندنامه ای میان کلیه همکاران و مدیران شرکت رویا طرح داخلی امضا گردید.

در ادامه مدیران هر بخش به تفکیک در رابطه با برنامه ها و اهداف خود توضیحاتی دادند و سایر بخش ها را در جریان فعالیتهای انجام شده و پیش روی خود قرار دادند.

پس از آن مدیران ارشد شرکت آقایان علی تمیزکار رئیس هیات مدیره، محمدجواد نیکزاد مدیر فروش بخش پروژه، احمد درخشان مدیر مالی و دکتر سید حسین هویت طلب مشاور مدیریت در رابطه با اهداف و بودجه بندی سال جاری توضیحات جامعی را ارائه نمودند.

بعد از اتمام مراسم و توزیع هدایا میان همکاران، همه خانواده رویا به ضیافت ناهار دعوت شدند و روز زیبایی را در دفتر خاطرات شرکت رویا طرح داخلی ثبت نمودند.

رویا طرح داخلی در شبکه های اجتماعی