دوستان ما در هنر معماری در تابستان سال 96 آغازگر راهی خداپسندانه شدند و حركتی فرهنگی انجام دادند و اين افتخار نصيب گروه رویا طرح داخلی شد كه همراه ايشان در بازسازی مدرسه شهيد جعفری قدمی كوچك براي شاد كردن فرزندان ايران زمين بردارد.
لبخند دختران و پسران مدرسه شهيد جعفری روز اول مهر سال 96 و دعای خير والدين ايشان بهترين هديه ای بود كه همراهان اين حركت خيرانه و انسان دوستانه دريافت كردند.
اميد است ما دست در دست هم، سازنده آينده فرزندان سرزمينمان باشيم و با اتحاد بتوانيم علم را در اقصا نقاط كشورمان گسترش دهيم.

رویا طرح داخلی در شبکه های اجتماعی