شب یلدا یا شب چله آخرین روز آذرماه، شب اول زمستان و بلندترین شب سال است. ایرانیان باستان با باور اینکه فردای شب یلدا با دمیدن خورشید، روزها بلند تر شده و تابش نور ایزدی افزونی می یابد، آخر پاییز و اول زمستان را شب زایش مهر یا خورشید می خواندند و برای آن جشن بزرگی برپا می کردند.

ما نیز در خانه دوم خودمان رویا طرح داخلی در روزی که شب آن به یلدا ختم می شد، گرد هم جمع شدیم و فال حافظ گرفتیم و شیرینی روزهای با هم بودنمان را جشن گرفتیم.

رویا طرح داخلی در شبکه های اجتماعی