با فرارسیدن بهار 1397، شرکت رویا طرح داخلی، در روز شنبه 19 اسفند ماه 1396 جشن نوروزی خود را با حضور تمامی اعضا و مدیران بخش‌های مختلف برگزار نمود. در این مراسم صمیمی و دوستانه برنامه های متنوعی اجرا شد. در ابتدا جناب آقای علی تمیزکار، رئیس هیئت مدیره در خصوص موفقیت ها و دستاوردهای این شرکت و افتخارات کسب شده در سال 96 سخنرانی خود را ارایه نمودند.

پس از استراحتی کوتاه، مدیران هر واحد گزارش عملکرد سال 96 را ارایه نمودند و به معرفی آنچه در سال 96 با همکاری و تلاش اعضای خود در جهت کسب موفقیت های بزرگ برای شرکت رویا در پیش گرفته بوده اند پرداختند. در پایان این مراسم پرسنل هدیه نوروزی خود را دریافت نموده و همچنین با هدیه ویژه ای از بانوان و آقایان حاضر به مناسبت روز زن و روز مرد نیز تقدیر بعمل آمد.

مراسم صمیمانه خانواده بزرگ رویا با صرف عصرانه در فضایی دوستانه و خودمانی به انتها رسید. این مراسم آغازی بود تا تمامی اعضای شرکت رویا طرح داخلی بار دگر با همدلی و تلاش خود، سال جدید را آغاز کنند و در پی کسب موفقیت های بزرگ تر، گام های راسخی در پیش گیرند.

رویا طرح داخلی در شبکه های اجتماعی