هیات مدیره شرکت رویا طرح داخلی برای ورزش و ورزشکاران اهمیت ویژه ای قائل هستند. در این میان، ورزش بانوان مورد توجه خاص مدیران شرکت رویا طرح داخلی می باشد.
در همین راستا تیم والیبال جوانان و نونهالان رویا با همت و حمایت مادی و معنوی مدیران شرکت رویا طرح داخلی تشکیل شده و آمادگی حضور در میادین رسمی کشور را پیدا کرده اند.
امید که تیم های رویا همانند تیم پرسنل و مدیران شرکت رویا طرح داخلی موفق و سربلند باشند و اخبار افتخار آفرینی ایشان سراسری گردد.

رویا طرح داخلی در شبکه های اجتماعی