نمایندگی کرمان

 • نام مجموعه: نقشینه کرمان
 • استان: کرمان
 • شهر: کرمان
 • تلفن: ٠٣۴٣٢۴٣۵٨٩١
 • آدرس: کرمان - میدان کوثر - بلوار نصر - حد فاصل خیابان الھیه و کوچه شماره ٨

نمایندگی سیرجان

 • نام مجموعه: مجموعه ساختمانی آنتیک
 • استان: کرمان
 • شهر: سیرجان
 • تلفن: ۰۳۴۴۲۲۰۶۱۶۲
 • آدرس: سیرجان - بلوار سردار جنگل - روبروی آموزش و پرورش - جنب کارواش - مجموعه ساختمانی آنتیک

نمایندگی رفسنجان

 • نام مجموعه: فروشگاه طرحی نو
 • استان: کرمان
 • شهر: رفسنجان
 • تلفن: ۰۳۴۳۴۲۶۸۰۷۶
 • آدرس: رفسنجان - خیابان ۱۷ شهریور - حدفاصل خیابان امام و شهید بهشتی - فروشگاه طرحی نو