نمایندگی ساری

 • نام مجموعه: فروشگاه آسمان دکور
 • تلفن: ۰۱۱۳۳۲۰۴۰۴۰ - ۰۹۱۱۱۵۱۹۷۹۹
 • مدیریت مجموعه: آقای خلیلیان
 • آدرس: ساری - کوی پیوندی - روبه روی پارک پیوندی - فروشگاه آسمان دکور

نمایندگی قائمشهر

 • نام مجموعه: استودیو معماری مرزبان
 • تلفن: 09113265215
 • مدیریت مجموعه: خانم دکتر مرزبان
 • آدرس: خیابان بابل- تلار 26 (کوچه امیرکبیر) - ساختمان امیرکبیر - طبقه سوم

نمایندگی بابل

 • نام مجموعه: خانه من
 • تلفن: 09111192134
 • مدیریت مجموعه: آقای توکلی
 • آدرس: بلوار ولیعصر - نبش بوستان 18

نمایندگی آمل

 • نام مجموعه: فروشگاه ارگاما
 • تلفن: 09112213238
 • مدیریت مجموعه: علیرضا هاشمی
 • آدرس: خیابان طالب آملی - نبش دریا 23 - پلاک 314

نمایندگی آمل

 • نام مجموعه: فروشگاه ELLE
 • تلفن: 09113226020
 • مدیریت مجموعه: خانم حسینی
 • آدرس: بلوار امام رضا - خیابان رضوان 56/1

نمایندگی سرخرود

 • نام مجموعه: خانه اکازیون
 • تلفن: 09111111023
 • مدیریت مجموعه: آقای محسن پور
 • آدرس: خیابان دریا - جنب کاشی ایساتیس

نمایندگی چالوس

 • نام مجموعه: فروشگاه هارمونی
 • تلفن: 09122043689
 • مدیریت مجموعه: خانم رئیسی
 • آدرس: بلوار دریا

نمایندگی کلارآباد

 • نام مجموعه: فروشگاه خانه خاص
 • تلفن: 09125357234
 • مدیریت مجموعه: آقای کاظم زاده
 • آدرس: رو به روی جین وست (کیاده)

نمایندگی تنکابن

 • نام مجموعه: دکوراسیون ماژور
 • تلفن: 09112912131
 • مدیریت مجموعه: آقای مهدی امین فر
 • آدرس: بلوار امام رضا - مجتمع تجاری پلاتین

نمایندگی تنکابن

 • نام مجموعه: فروشگاه کلار
 • تلفن: 09125577204
 • مدیریت مجموعه: آقای مرید پور
 • آدرس: خیابان جمهوری - نبش پمپ بنزین