نمایندگی اهواز

  • نام مجموعه: نمایندگی فرانما
  • تلفن: ۰۶۱۳۳۳۷۲۳۳
  • مدیریت مجموعه: آقای رسول شهریاری
  • آدرس: اهواز - کیـان آبـاد - بین خیابـان ۱۱ و ۱۲ غربی فروشـگاه فرانمـا ( رویـا )

نمایندگی فروش دزفول

  • نام مجموعه: فروشگاه تزئینات دکورات
  • تلفن: ۰۶۱۴۲۲۷۳۸۰۷
  • مدیریت مجموعه: خانم نبوی
  • آدرس: دزفول - خیابان آفرینش - بین شریعتی و معزی