نمایندگی البرز

  • نام مجموعه: فروشگاه هزاره سوم
  • تلفن: 02632710873 02632712302 02632710411
  • مدیریت مجموعه: آقای اشتیاقی
  • آدرس: میدان والفجر، بلوار سرداران شرقی، جنب پل شهدای پلیس، روبروی گوشتیران