نمایندگی تبریز

 • نام مجموعه: فروشگاه سان آی (شعبه مرکزی)
 • استان: آذربایجان شرقی
 • شهر: تبریز
 • تلفن: ۰۴۱۳۳۲۹۸۸۶۰
 • آدرس: تبریز - خیابان ولیعصر - فلکه بارنج - فروشگاه سان آی (شعبه مرکزی)

نمایندگی تبریز

 • نام مجموعه: فروشگاه سان آی (شعبه دوم)
 • استان: آذربایجان شرقی
 • شهر: تبریز
 • تلفن: ۰۴۱۳۳۲۹۹۶۱۶
 • آدرس: تبریز - خیابان خوابگاه نبش کوچه گلشن - فروشگاه سان آی (شعبه دوم)

نمایندگی تبریز

 • نام مجموعه: فروشگاه دکو شاین
 • استان: آذربایجان شرقی
 • شهر: تبریز
 • تلفن: ۰۴۱۳۳۸۵۹۲۹۲
 • آدرس: تبریز - بلوار آیت ا... ملکی (جاده باسمنج) - بعد از ورودی - شهرک پرواز نرسیده به سه راه استاد معین