کفپوش ARF Valey Oak

مشخصات محصول

ابعاد: 225 * 1532 میلی متر
ضخامت : 5 میلی متر
نمای سطح : 1 استریپ
محتوی هر بسته : 7 تایل (با 7 فِیس متفاوت)

 

طرح های کاتالوگ: 4266-Valey Oak
  • کفپوش arf طرح بتن

نمایش تمام کدهای: ARF