کفپوش ARF Stride

مشخصات محصول

ابعاد: 300 * 600 میلی متر

ضخامت : 5 میلی متر

محتوی هر بسته : 13 تایل (با فِیس های متفاوت)

طرح های کاتالوگ: 4266-Stride
  • کفپوش arf طرح بتن

نمایش تمام کدهای: ARF