کاغذ دیواری Van Gogh2 220078

مشخصات محصول

ابعاد : ۵۳ سانتی متر * 10 متر 
پترن ریپیت : 0 سانتی متر 
دیزاین مچ : انطباق واژگون با قطعه کناری
 

رنگ: زرد

نمایش تمام کدهای: Van Gogh2