کاغذ دیواری Van Gogh2 220030

مشخصات محصول

ابعاد : ۵۳ سانتی متر * 10 متر 
پترن ریپیت : 32 سانتی متر 
دیزاین مچ : انطباق آزاد
 

رنگ: کرم
  • کاغذدیواری ونگوگ

نمایش تمام کدهای: Van Gogh2