کاغذ دیواری Van Gogh2 17146

مشخصات محصول

هر پوستر 6 پنل
پهنا: 300 سانتی متر
ارتفاع: 280 سانتی متر

رنگ: زرد

نمایش تمام کدهای: کاغذ دیواری Van Gogh2