کاغذ دیواری Van Gogh2 17140

مشخصات محصول

هر پوستر 8 پنل
پهنا: 400 سانتی متر
ارتفاع: 280 سانتی متر

رنگ: آبی

نمایش تمام کدهای: کاغذ دیواری Van Gogh2