کاغذ دیواری Van Gogh2 17115

مشخصات محصول

ابعاد : ۵۳ سانتی متر * 10 متر 
پترن ریپیت : ۰ سانتی متر 
دیزاین مچ : انطباق واژگون با قطعه کناری
 

رنگ: خاکستری

نمایش تمام کدهای: Van Gogh2