کاغذ دیواری Van Gogh 17171

مشخصات محصول

ابعاد : ۵۳ سانتی متر * 10.05 متر
پترن ریپیت : 64 سانتی متر
دیزاین مچ : انطباق طرح ها روبروی هم
طرح های کاتالوگ: 160-17171
  • کاغذدیواری 17171 از آلبوم ونگوگ انتخاب متین ستوده و باربد بابایی در قسمت 8 چیدمانه

نمایش تمام کدهای: Van Gogh