کاغذ دیواری Material World 219832

مشخصات محصول

ابعاد : 53 سانتی متر * 10 متر 
پترن ریپیت : 0 
دیزاین مچ : انطباق طرح ها روبروی هم

طرح های کاتالوگ: 4255-219832

نمایش تمام کدهای: کاغذ دیواری Material World