کاغذ دیواری Material World 219820

مشخصات محصول

ابعاد : 53 سانتی متر * 10 متر 
پترن ریپیت : 0 
دیزاین مچ : انطباق طرح ها روبروی هم
 

طرح های کاتالوگ: 4255-219820

نمایش تمام کدهای: Material World