کاغذ دیواری Demand 9C030603

مشخصات محصول
ابعاد: 68 سانتی متر در 91.4 مترطول
پترن ریپیت: 41 سانتی متر
دیزاین مچ: انطباق طرح ها روبروی هم

رنگ: سیاه

نمایش تمام کدهای: کاغذ دیواری Demand