کاغذ دیواری Demand 660151

مشخصات محصول
ابعاد: 53 سانتی متر در 10 مترطول
پترن ریپیت: 53 سانتی متر
دیزاین مچ: انطباق طرح ها با اندازه مشخص

رنگ: خاکستری

نمایش تمام کدهای: Demand