کاغذدیواری Dutch Master 17841

مشخصات محصول

ابعاد: 53 سانتی متر * 10.05 متر
پترن ریپیت : 0 سانتی متر
دیزاین مچ : انطباق آزاد
طرح های کاتالوگ: 110-17841

نمایش تمام کدهای: Dutch Master