پوستر کاغذ دیواری Zen 200414

مشخصات محصول

ابعاد پوستر: 280 سانتی متر * 300 سانتی متر
پترن ریپیت: 0 سانتی متر
دیزاین مچ: انطباق در راستای یکدیگر

 

طرح های کاتالوگ: 4273-200414

نمایش تمام کدهای: Zen