پوستر کاغذ دیواری Van Gogh2 200332

مشخصات محصول

هر پوستر 6 پنل
پهنا: 300 سانتی متر
ارتفاع: 280 سانتی متر

طرح های کاتالوگ: 4250-200332

نمایش تمام کدهای: Van Gogh2