پوستر کاغذ دیواری Van Gogh2 200330

مشخصات محصول

هر پوستر 8 پنل
پهنا: 400 سانتی متر
ارتفاع: 280 سانتی متر

طرح های کاتالوگ: 4250-200330

نمایش تمام کدهای: Van Gogh2