پوستر کاغذ دیواری Van Gogh2 200328

مشخصات محصول

هر پوستر 6 پنل
پهنا: 300 سانتی متر
ارتفاع: 280 سانتی متر
طرح های کاتالوگ: 4250-200328

نمایش تمام کدهای: Van Gogh2