پوستر کاغذ دیواری Palladio 18960 Primolibro

مشخصات محصول

ارتفاع : 70 سانتی متر
پهنا : 300 سانتی متر
طرح های کاتالوگ: 180-18960 Primolibro

نمایش تمام کدهای: Palladio