پوستر کاغذ دیواری Nomadics 30533

مشخصات محصول
ارتفاع : 280 سانتی متر
پهنا : 279 سانتی متر

رنگ: صورتی

نمایش تمام کدهای: Nomadics