پوستر کاغذ دیواری Lef 30511

مشخصات محصول

Bicycle Stamps

پهنا : 279 سانتی متر ( 6 پنل 46.5 سانتی متری )
ارتفاع : 280 سانتی متر
طرح های کاتالوگ: 1205-30511

نمایش تمام کدهای: Lef