پوستر کاغذ دیواری Lef 30501

مشخصات محصول

Us Airmail

پهنا : 186 سانتی متر ( 4 پنل 46.5 سانتی متری )
ارتفاع : 280 سانتی متر

طرح های کاتالوگ: 1205-30501

نمایش تمام کدهای: Lef