پوستر کاغذ دیواری Lef 30350

مشخصات محصول

Call Of Honor

 پهنا : 186 سانتی متر ( 4 پنل 46.5 سانتی متری )
ارتفاع : 280 سانتی متر
طرح های کاتالوگ: 1205-30350

نمایش تمام کدهای: Lef